Відповідальність

Cоціальна відповідальність

    Cоціальна відповідальність "УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО", передусім, передбачає виконання компанією зобов'язань із своєчасної виплати заробітної плати, сплати податків. Не менш важливими є зобов'язання, які компанія бере на себе перед власниками земельних ділянок та громадами у населених пунктах, де вона орендує землі. Мова йде як про зобов'язання перед кожним конкретним пайовиком (з виплати орендної плати, наданню послуг із обробітку землі, інших зобов'язань, передбачених договором оренди), так і про соціальні інвестиції, спрямовані на розвиток регіонів присутності, охорону навколишнього середовища, професійний розвиток та захист персоналу.
    "УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО" зорієнтований на максимально ефективну взаємодію із зацікавленими сторонами. Прагнучи бути максимально відкритою та доступною для людей, у 2014 році компанія відкрила "гарячу лінію" для пайовиків та співробітників, куди люди можуть звернутися за інформацією або роз'ясненнями.
    В квітні 2016 році компанія почала програму соціального медичного страхування «З турботою про Вас». Протягом 2 років було застраховано понад 35 000 співробітників та орендодавців – власників земельних ділянок та їх родичів.

Персонал

«УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» надає роботу більше 4600 особам, переважно у сільській місцевості. Своїм співробітникам компанія гарантує достойні умови праці, справедливу заробітну плату, дотримання законодавства про працю.  
Ми прагнемо створити ефективну команду професіоналів-однодумців, спрямованих працювати на результат, вдосконалювати знання та навички, реалізовувати цікаві інноваційні проекти.

 

Навколишнє середовище

«УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» у своїй діяльності керується принципами сталого сільського господарства. Використання сучасної техніки та агротехнологій не лише дозволяє скоротити шкідливі викиди в атмосферу, але й мінімізує негативнйи вплив на ґрунт. Крім цього, компанія дуже виважено підходить до формування сівозміни і не вирощує культури, які негативно впливають на якість ґрунту (наприклад, рапс).

Підтримка громад

Підтримка територіальних громад у регіонах присутності  - важлива складова діяльності "УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО". Соціальні ініціативи спрямовані, передусім, на покращення якості життя людей, які проживають у регіонах, де компанія веде свою діяльність. Під "опікою" компанії сьогодні знаходяться 134 села та 113 сільських рад.
Компанія сприяє комплексному розвитку регіонів, вирівнюванню умов життя сільського та міського населення, зокрема через забезпечення населених пунктів у сільській місцевості обє'ктами соціальної інфраструктури. Традиційно у центрі уваги компанії перебувають дитячі садочки, школи, фельдшерско-акушерські пункти. Долучається компанія і до реалізації таких соціально-значущих проектів як будівництво водо- і газогонів, ремонт доріг. Компанія веде активний діалог із представниками громад і спільно з ними приймає рішення щодо пріоритетів програми соціального розвитку того чи іншого регіону.
 
За результатами 2020 року бюджет програми соціального розвитку та благодійності «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» склав 33,3 млн. грн.